Chat with us, powered by LiveChat

Duomenų apsauga

Duomenų apsauga mums labai svarbi! Naudojant šią svetainę labai atsakingai žiūrima į jūsų asmens duomenų apsaugą. Žemiau būsite informuoti apie Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą, kai lankotės šioje svetainėje ir naudojatės joje siūlomomis paslaugomis.
 1. Informacija apie asmens duomenis.

(1) Asmens duomenys yra individualūs duomenys, susiję su asmeniu arba tinkami ryšiui su asmeniu užmegzti, pvz., vardas, pavardė, pašto adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko rekvizitai ir kt. Tam tikromis aplinkybėmis asmens tapatybę galima nustatyti iš asmens duomenų.

(2) Paslaugų teikėjas pagal Telemedijos įstatymo (TMG) 13 str. ir atsakinga institucija pagal Federalinį duomenų apsaugos įstatymą (BDSG) ir Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) yra:

HAM-LOG-GRUPPE Holding GmbH

Mittelweg 110 b

20149 Hamburgas

 

 1. Duomenų subjekto teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų duomenų tvarkymu:

 

(1) Teisė gauti informaciją pagal BDAR 15 str. apie tai, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis tvarkymo tikslu, tvarkomų duomenų kategorijas, gavėjus ar gavėjų kategorijas, saugojimo trukmę arba trukmės nustatymo kriterijus, teisę į taisymą, ištrynimą, duomenų tvarkymo apribojimas arba nesutikimas su tvarkymu, teisė apskųsti priežiūros institucijai, informacija apie duomenų kilmę ir automatizuoto sprendimų priėmimo buvimą bei, jei reikia, informacija apie garantijas pagal BDAR 46 str. perdavimo trečiajai šaliai arba tarptautinėms organizacijoms atveju;

(2) Teisė nedelsiant ištaisyti neteisingus arba užpildyti neišsamius asmens duomenis pagal BDAR 16 str.;

 

(3) Teisė ištrinti saugomus asmens duomenis pagal BDAR 17 str., jei duomenys nebėra reikalingi tiems tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi, jei sutikimas buvo atšauktas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis, jei buvo pateiktas prieštaravimas tvarkyti duomenis ir duomenys nebegali būti tvarkomi pagal BDAR 21 str. 1 arba 2 dalis, jei duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, jei duomenys turi būti ištrinti laikantis nustatytos teisinės prievolės arba jei duomenys buvo surinkti BDAR 8 str. 1 d. nurodyto informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste. Tai netaikoma, jei tvarkymas yra būtinas siekiant įgyvendinti saviraiškos ir informacijos laisvę, įvykdyti teisinę prievolę, dėl viešojo intereso priežasčių arba pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus;

 

(4)Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą pagal BDAR 18 str., jei ginčijate duomenų tikslumą (laikotarpiui, kurio reikia tikslumui patikrinti), jei tvarkymas yra neteisėtas, tačiau nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą, jei mums nebereikia duomenų tvarkymo tikslais, bet Jums reikia duomenų teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar apginti, arba jei pareiškėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo pagal BDAR 21 str. 1 d., kol dar nėra aišku, ar mūsų teisėtos priežastys nusveria jūsų teisėtas priežastis;

 

(5) Teisė nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal BDAR 21 str. 2 d. (jei duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais) arba pagal BDAR 21 str. 1 d.  (jei tvarkoma pagal BDAR 6 str. 1 d. e) arba f) punktus dėl priežasčių, kylančių dėl Jūsų konkrečios situacijos, nebent turime įtikinamų teisėtų priežasčių tvarkyti, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, arba duomenų tvarkymas yra skirtas pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus). Daugiau informacijos apie teisę prieštarauti taip pat žr. toliau pateiktame 23 punkte;

 

(6) Teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 str., t. y. gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte susistemintu, įprastu ir kompiuterio skaitomu formatu, arba perduoti juos kitam atsakingam asmeniui;

 

(7) Teisė bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą pagal BDAR 7 str. 3 d. Dėl atšaukimo mums nebeleidžiama vykdyti duomenų tvarkymo ateityje nuo atšaukimo momento. Taip pat žr. toliau pateiktame 24 punkte;

 

(8) Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai pagal BDAR 77 str. Už mus atsakinga priežiūros institucija nurodyta 4 punkte. Teisė pateikti skundą nepažeidžia jokių kitų administracinių ar teisminių teisių gynimo priemonių.

 

(9) Visus informacijos prašymus, informacijos užklausas arba prieštaravimus dėl duomenų tvarkymo siųskite el. paštu datenschutz@ham-log-gruppe.de arba 1 punkto 2 pastraipoje nurodytu adresu.

 

 1. Automatizuotas sprendimų priėmimas

Automatizuotas sprendimų priėmimas čia nenaudojamas.

 

 1. Priežiūros institucija

Už mus atsakingos priežiūros institucijos adresas yra

Hamburgo duomenų apsaugos ir informacijos laisvės komisaras, Klosterwall 6 (C blokas), 20095 Hamburgas

Tel.: +49 40 42854-4040, faks.: +49 40 4279-11811

El. paštas: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Interneto svetainė: www.datenschutz-hamburg.de

 

 1. Prieigos duomenų saugojimas / slapukai

Mūsų svetainėje naudojame taip vadinamus slapukus (angl. „cookies“). Tai nedideli tekstiniai failai, saugomi jūsų įrenginyje ir priskirti jūsų naudojamai naršyklei. Institucija, kuri nustato slapuką, gauna tam tikrą informaciją. Slapukai negali paleisti programų ar perduoti virusų į jūsų kompiuterį. Jie nedaro jokios žalos, bet padeda padaryti svetainę patogesne ir veiksmingesne. Šioje svetainėje dažniausiai naudojame vadinamuosius sesijos slapukus. Jie automatiškai ištrinami jūsų apsilankymo mūsų svetainėje pabaigoje. Kiti slapukai išlieka jūsų įrenginyje tol, kol juos ištrinate. Šie slapukai leidžia mums atpažinti jūsų naršyklę kito apsilankymo metu.

 

Naršyklės nustatymai

Žinoma, mūsų svetainę galite peržiūrėti ir be slapukų. Naršyklės paprastai yra nustatytos priimti slapukus. Tačiau slapukų naudojimą galite bet kada išjungti savo naršyklės nustatymuose. Norėdami sužinoti, kur galite atlikti šiuos nustatymus, naudokite naršyklės pagalbos funkciją. Atkreipkite dėmesį, kad atskiros mūsų svetainės funkcijos gali neveikti, jei išjungėte slapukų naudojimą. Įkeliant mūsų svetainę, jūsų IP adresas perduodamas paslaugų teikėjui „Google LLC“, Mountain View 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (JAV) naudojant „Google Fonts API“, jei davėte sutikimą. Apdorojimas pas mus nevyksta. Atkreipkite dėmesį, kad atskiros mūsų svetainės funkcijos gali neveikti, jei išjungėte slapukų naudojimą.

 

 1. Mūsų svetainės funkcijų naudojimas

(1) Be vien tik informacinio naudojimosi mūsų svetaine, siūlome įvairias paslaugas, kuriomis galite pasinaudoti, jei jus tai domina. Norėdami tai padaryti, dažniausiai turite pateikti papildomus asmens duomenis, kuriuos naudojame teikdami atitinkamą paslaugą. Jei galima papildoma savanoriška informacija, tai atitinkamai pažymima.

(2) Kai susisiekiate su paslaugų teikėju el. paštu arba per kontaktinę formą, mes išsaugome jūsų el. pašto adresą ir, jei tai pateiksite, jūsų pavardę ir telefono numerį, kad galėtume atsakyti į jūsų klausimus.

 

 

 

 

6.1 Google Analytics

Jei davėte sutikimą, šioje svetainėje naudojama „Google Analytics 4“, svetainės analizės paslauga, kurią teikia Google LLC. Atsakinga institucija už naudotojus ES / EEE ir Šveicarijoje yra „Google Ireland Limited“, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublinas, D04 E5W5, Airija (toliau – „Google“).

 

Tvarkymo apimtis

„Google Analytics“ naudoja slapukus, kurie leidžia analizuoti, kaip Jūs naudojatės mūsų svetainėmis. Slapukų surinkta informacija apie Jūsų naudojimąsi šia svetaine paprastai perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma.

Naudojame „User-ID“ funkciją, kuri yra techniškai anonimizuota.

Naudojant „Google Analytics 4“, pagal numatytuosius nustatymus įjungiamas IP adresų anonimizavimas. Dėl IP anonimizavimo „Google“ sutrumpina Jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės sutarties šalyse. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus išsiųstas į „Google“ serverį JAV ir ten sutrumpintas. „Google“ teigimu, Jūsų naršyklės kaip „Google Analytics“ dalis perduotas IP adresas nebus sujungtas su kitais „Google“ duomenimis.

 

Jūsų apsilankymo svetainėje metu Jūsų vartotojo elgesys fiksuojamas „įvykių“ forma.

Įvykiai gali būti:

 • Puslapių peržiūros
 • Pirmas apsilankymas svetainėje
 • Sesijos pradžia
 • Jūsų „paspaudimo kelias“, sąveika su svetaine
 • Slinkimai (kai naudotojas slenka iki puslapio pabaigos (90 %))
 • Išorinių nuorodų paspaudimai
 • Vidinės paieškos
 • Sąveika su vaizdo įrašais
 • Failų atsisiuntimai
 • Matyti / paspausti skelbimai
 • Kalbos nustatymas

 

Be to, įrašoma:

 • Jūsų apytikslė vieta (regionas)
 • Jūsų IP adresas (sutrumpinta forma)
 • Techninė informacija apie Jūsų naršyklę ir naudojamus galutinius įrenginius (pvz., kalbos nustatymas, ekrano skiriamoji geba)
 • Jūų interneto tiekėjas
 • Persiuntimo URL (per kurią svetainę ir (arba) reklamos priemonę patekote į šią svetainę).

 

Tvarkymo tikslas

„Google Analytics“ teikiamos ataskaitos yra naudojamos mūsų svetainės našumui analizuoti.

 

Gavėjas

Duomenų gavėjai yra / gali būti

 • „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija (kaip duomenų tvarkytojas pagal BDAR 28 str.)
 • „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV
 • „Alphabet Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV

Negalima atmesti galimybės, kad JAV institucijos galės pasiekti „Google“ saugomus duomenis.

 

Perdavimas trečiosioms šalims

Kadangi duomenys tvarkomi už ES / EEE ribų ir nėra Europos standartą atitinkančio duomenų apsaugos lygio, su paslaugų teikėju sudarėme ES standartines sutarties sąlygas, siekdami sukurti tinkamą duomenų apsaugos lygį. „Google Ireland“ pagrindinė įmonė „Google LLC“ yra įsikūrusi Kalifornijoje, JAV. Negalima atmesti duomenų perdavimo į JAV ir JAV valdžios institucijų prieigos prie „Google“ saugomų duomenų. JAV duomenų apsaugos požiūriu šiuo metu laikoma trečiąja šalimi. Šioje šalyje neturite tokių pačių teisių kaip ES / EEE. Jums gali būti nesuteikta teisė į teisines priemones, kuriomis galite pasinaudoti, jei valdžios institucijos nesuteikia prieigos prie duomenų.

 

Saugojimo laikotarpis

Mūsų siunčiami ir su slapukais susieti duomenys automatiškai ištrinami po 24 mėnesių. Duomenys, kurių saugojimo laikotarpis baigiasi, automatiškai ištrinami kartą per mėnesį.

 

Teisinis pagrindas

Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 str. 1 d. 1 p. a papunktį. [JEI AKTUALU: pagal BDAR 49a str.].

 

Atšaukimas

Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kuris galios ateityje, eidami į slapukų ir ten pakeisdami pasirinkimą. Sutikimo pagrindu atlikto tvarkymo teisėtumas iki atšaukimo lieka nepakitęs.

Taip pat galite nuo pat pradžių užkirsti kelią slapukų saugojimui, atitinkamai nustatydami savo naršyklės programinę įrangą. Tačiau jei sukonfigūravote savo naršyklę taip, kad visi slapukai būtų atmesti, šios ir kitų svetainių funkcijos gali būti apribotos. Taip pat galite neleisti „Google“ rinkti slapuko sugeneruotų duomenų, susijusių su Jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą) ir neleisti, kad „Google“ tvarkytų šiuos duomenis

 

 1. Neduodami sutikimo nustatyti slapuką arba
 2. ČIA atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės priedą, „Google Analytics“ funkcijai išjungti.

 

Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ naudojimo sąlygas ir duomenų apsaugą rasite „Google“ adresu https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ ir https://policies.google.com/? hl=de.

 

6.2 „LiveChat“ programinės įrangos naudojimas

Sutikdami turite galimybę naudotis „LiveChat“ funkcija.

Jūsų asmens duomenis tvarkys „LiveChat, Inc.“ (101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, Jungtinės Amerikos Valstijos).

Su šiuo paslaugų teikėju sudarėme BDAR atitinkančią sutartį. Šioje Sutartyje yra atnaujintos standartinės sutarties sąlygos, kurias Europos Komisija patvirtino 2021 m. birželio mėn., kurios atitinka naujausias Europos Komisijos rekomendacijas ir yra susijusios su Jūsų „LiveChat“ naudojimu.

 

Jei turite klausimų dėl sutarties turinio, galite siųsti el. laišką adresu dpa@livechat.com

 

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą rasite čia:

https://www.livechat.com/privacy-policy/

 

 

6.3. Nuorodos į išorines socialinių tinklų paslaugas

 

Savo svetainėse pateikiame nuorodas į socialinės žiniasklaidos platformas „Facebook“ ir „Instagram“. Tai atliekama naudojant atitinkamą simbolį mūsų svetainėse, kuris yra pažymėtas atitinkamu atitinkamos socialinės žiniasklaidos platformos logotipu ir už kurio yra atitinkama nuoroda į atitinkamą mūsų socialinės žiniasklaidos puslapį. Socialinių tinklų įskiepiai (pvz., „Facebook“ mygtukas „Patinka“) čia neintegruoti.

Mūsų nuorodos į socialinės žiniasklaidos paslaugas neperduoda šioms paslaugoms jokių Jūsų duomenų. Tai įprasti hipersaitai, per kuriuos duomenys reguliariai neperduodami. Jei spustelėsite nuorodą, būsite tiesiogiai nukreipti į mūsų socialinę žiniasklaidą atitinkamoje socialinės žiniasklaidos paslaugoje. Duomenų perdavimas vyksta tik tada, kai esate prisijungę prie atitinkamos socialinės žiniasklaidos paslaugos vartotojo paskyros. Tada galite susieti arba bendrinti turinį iš mūsų svetainių tiesiai į socialinės žiniasklaidos paslaugą. Atitinkama socialinės žiniasklaidos tarnyba gali sužinoti, kokį turinį peržiūrėjote mūsų svetainėse.

 

Už mūsų susietas socialinės žiniasklaidos paslaugas išimtinai yra atsakingi:

 • už „Facebook“ ir apsilankymą jos interneto svetainėje – „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV;
 • už „Instagram“ ir apsilankymą jos interneto svetainėje – „Instagram, LLC“, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, JAV;

 

Daugiau informacijos apie duomenų rinkimo tikslą ir apimtį bei apie tolesnį Jūsų duomenų tvarkymą ir naudojimą atitinkamoje socialinės žiniasklaidos tarnyboje rasite atitinkamos tarnybos duomenų apsaugos nuostatuose.

 

Juos galima rasti internete:

 • „Facebook“: https://www.facebook.com/about/privacy/
 • „Instagram“: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

 

Po paminėtomis nuorodomis taip pat rasite informacijos apie Jūsų privatumo apsaugos nustatymo parinktis ir apie tolesnes teises, susijusias su Jūsų duomenų rinkimu, tvarkymu ir naudojimu atitinkamoje socialinės žiniasklaidos tarnyboje.

Jūs patys esate atsakingi už duomenų perdavimą minėtoms socialinių tinklų paslaugoms, nes prisijungdami prie atitinkamos socialinio tinklo paskyros ir paspausdami atitinkamą nuorodą patys pradedate aktyvius veiksmus, taip inicijuodami tolesnį duomenų tvarkymą atitinkamoje socialinio tinklo paslaugoje.

 

 

 

6.4 Prašymai

 

Duomenų valdytojas renka ir tvarko pareiškėjų asmens duomenis prašymų teikimo procedūros valdymo tikslais. Šie duomenys tvarkomi BDSG 26 str. 1 d. 1 sakinio (sprendimas dėl darbo santykių nustatymo) pagrindu.

Jei už tvarkymą atsakingas asmuo nesudaro su pareiškėju darbo sutarties, prašymo dokumentai automatiškai ištrinami praėjus penkiems mėnesiams nuo prašymo gavimo, jei ištrynimas neprieštarauja jokiems kitiems už tvarkymą atsakingo asmens teisėtiems interesams. Kitas teisėtas interesas pagal BDAR 6 str. 1 d. f punktą gali būti, pavyzdžiui, įrodinėjimo našta byloje pagal Bendrąjį vienodo požiūrio įstatymą (AGG).

 

 

 1. Kontaktinė forma

Mūsų svetainėje galite naudoti formą „Susisiekti“ ir atsiųsti mums užšifruotą el. laišką su savo užklausa. Čia galite, pavyzdžiui, užduoti klausimus apie mūsų įmonę, mūsų produktus ar paslaugas.

Kad galėtume apdoroti jūsų užklausą, į mūsų įvesties kaukę prašome įvesti asmens duomenis. Tai apima Jūsų pavardę ir el. pašto adresą bei kitą informaciją, pvz., Jūsų užklausos temą ir pranešimo tekstą. Be privalomų laukų, taip pat galite pateikti papildomos informacijos. Pasirinktinai galima nurodyti adresą ir (arba) telefono numerį.

Ši prašoma informacija leidžia mums visapusiškai atsakyti į Jūsų užklausą. Jūsų pateiktų duomenų perdavimas šiame kontekste yra aiškiai savanoriškas.

Asmens duomenys, perduoti mums iš Jūsų aukščiau nurodytos informacijos, ir laikas, kai su mumis susisiekėte, bus naudojami tik tam tikslui, dėl kurio Jūs juos mums suteikėte susisiekdami su mumis – ypač Jūsų užklausai apdoroti. Jūsų pateikta informacija bus naudojama tik Jūsų užklausai apdoroti. Duomenys nebus naudojami kitiems tikslams arba neperduodami trečiosioms šalims be Jūsų aiškaus sutikimo. Tai netaikoma HAM-LOG-GRUPPE Holding GmbH partnerių įmonėms, jei tai būtina Jūsų užklausai įvykdyti. Tai gali būti, pavyzdžiui: mūsų tiekėjai, transporto ir logistikos partneriai ir mūsų prekybos partneriai. Jei nėra įstatymais nustatytų saugojimo reikalavimų, Jūsų asmens duomenys bus ištrinti po to, kai bus apdorota užklausa.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f) p. Mūsų teisėtas interesas yra tai, kad mums reikia Jūsų duomenų, kad galėtume apdoroti Jūsų užklausą arba atsakyti į ją.

 

 1. Duomenų saugumas

Mes apsaugome savo svetainę ir kitas sistemas atitinkamomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis nuo Jūsų duomenų praradimo, sunaikinimo, prieigos, keitimo ar pašalinimo iš pašalinių asmenų. Nepaisant reguliarių patikrinimų, visiška apsauga nuo visų pavojų neįmanoma.

Mūsų svetainė šifravimui naudoja pramonės standartą SSL (Secure Sockets Layer). Tai užtikrina jūsų asmeninės informacijos konfidencialumą internete. Ar vyksta šifruotas perdavimas, galite atpažinti iš rakto arba užrakintos spynos simbolio naršyklės ekrane.

 

 1. Duomenų bendrinimas

Jūsų asmens duomenys bus perduoti trečiosioms šalims tik tuo atveju,

– jei davėte aiškų sutikimą pagal BDAR 6 str. 1 d. a) p.;

– jei atskleidimo reikia, kad būtų įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai pagal BDAR 6 str. 1 d. b) p.;

– jei esame teisiškai įpareigoti perduoti duomenis pagal BDAR 6 str. 1 d. c) p.;

– jei duomenų perdavimas atitinka viešąjį interesą pagal BDAR 6 str. 1 d. e) p. arba;

– jeigu duomenų perdavimas pagal BDAR 6 str. 1 d. f) p., yra būtinas siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus arba teisėtus trečiosios šalies interesus, su sąlyga, kad Jūsų interesai apsaugoti Jūsų duomenis nėra viršesni.

 

 1. Duomenų kategorijos

Tvarkome šių kategorijų duomenis: pagrindinius duomenis (pvz., įmonė, kontaktinis asmuo, jei taikoma, adresas), ryšių duomenys, sutarties duomenys, pretenzijų duomenys, jei taikoma, mokėjimo ir įsipareigojimų neįvykdymo informacija. Žr. aukščiau pateiktą informaciją.

 

 

 1. Trečiųjų šalių gavėjai

Kad galėtume patenkinamai apdoroti Jūsų užklausą, mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims. Trečiosios šalies gavėjai gali būti HAM-LOG-GRUPPE Holding GmbH (HAM-LOG_GRUPPE Inhouse GmbH, HAM-LOG-GRUPPE Industrie und Handel GmbH, HAM-LOG-GRUPPE Lagerlogistik GmbH, HAM-LOG-GRUPPE Fachpersonal GmbH įmonės ir HAM-LOG -GRUPPE, UAB), mūsų tiekėjai, transporto ir logistikos partneriai bei mūsų prekybos partneriai.

 

 1. Asmens duomenų saugojimo trukmė

Jūsų duomenis saugosime tol, kol jų reikės tikslams, kuriais grindžiamas tvarkymas. Be to, duomenis saugome tik tada, kai esame teisiškai įpareigoti tai daryti, pvz., dėl įstatymais nustatytų saugojimo įsipareigojimų.

 

 1. Informacija apie teisę prieštarauti

Pagal BDAR 21 str. galite bet kada paprieštarauti dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo 6 str. 1 d. e) p. (duomenų tvarkymas viešojo intereso labui) arba f) p. (duomenų tvarkymas siekiant apsaugoti teisėtus interesus, remiantis interesų derinimo pagrindu) pagrindu. Gavus prieštaravimą, asmens duomenys nebebus tvarkomi, nebent yra įtikinamų teisėtų pagrindų tvarkyti, kurie nusveria duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba tvarkymas yra skirtas teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar apginti.

Prieštaravimą prašome siųsti el. pašto adresu datenschutz@ham-log-gruppe.com

 

 1. Informacija apie teisę atšaukti

Jei davėte mums sutikimą tvarkyti asmens duomenis, galite jį bet kada atšaukti. Žinoma, tai taikoma ir sutikimo deklaracijoms, pateiktoms iki 2018 m. gegužės 25 d. (iki BDAR įsigaliojimo). Sutikimo atšaukimas gali galioti tik ateityje. Atšaukimas duomenų tvarkymo teisėtumui netaikomas atgaline data.

Savo atšaukimą siųskite el. paštu adresu datenschutz@ham-log-gruppe.com

 

 1. Kaip bus keičiama ši privatumo politika

Ši privatumo politika bus taikoma nuo 2022 m. lapkričio 8 d. Tai yra dabartinė ir galiojanti mūsų privatumo politikos redakcija, tačiau norėtume atkreipti dėmesį, kad dėl faktinių ar teisinių pakeitimų gali prireikti retkarčiais peržiūrėti šią privatumo politiką.

 

 1. Duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų apie duomenų apsaugą, kviečiame susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu adresu:

Vater Solution GmbH

Maik Preißler

Boschstraße 5

22118 Kylis

arba el. paštu datenschutz@ham-log-gruppe.com.

 

Duomenų apsaugos informacija suinteresuotosioms šalims, klientams ir tiekėjams pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 13 str.

 

Duomenų apsauga mums yra svarbi. Žemiau informuojame, kaip tvarkome jūsų duomenis ir kokias teises turite.

 

Kas atsakingas už duomenų tvarkymą ir su kuo galite susisiekti?

Dr. Ralf Kauermann

HAM-LOG-GRUPPE Holding GmbH

Mittelweg 110b

20149 Hamburgas

 

Telefonas: +49 40 44 40 55 60

Faksas: +49 40 44 40 55 620

El. paštas: rkauermann@ham-log-gruppe.com

 

Duomenų apsaugos įgaliotas asmuo

 

Maik Preißler

Vater Solution GmbH

datenschutz@ham-log-gruppe.com

 

Kokį šaltinį naudojame duomenims?

Mes tvarkome duomenis, kuriuos gauname iš verslo santykių su Jumis. Duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, pvz., nagrinėjant užklausą iki sutarties sudarymo, sutarties sudarymo arba užsakymo pateikimo metu. Savo svetainėje naudojame „Google Fonts API“ funkciją.

 

Tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Pagal BDAR 6 str. 1 d. a) p. tvarkome Jūsų asmens duomenis, jei davėte mums sutikimą juos tvarkyti. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti nenurodydami priežasčių, kurios galioja ateičiai.

 

Pagal BDAR 6 str. 1 d. b) p. tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami įvykdyti sutartį, kurios šalis esate, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį, Jūsų prašymu.

Išsamesnę informaciją ir papildymus apie apdorojimo tikslus rasite mūsų sutarties dokumentuose ir kitoje pateiktoje informacijoje.

 

Pagal BDAR 6 str. 1 d. c) p. tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad įvykdytume savo teisines prievoles, visų pirma pagal mokesčių ir komercinės teisės nuostatas, Jūsų pagrindinius ir mokėjimo duomenis.

 

Pagal BDAR 6 str. 1 d. f) p. mes galime tvarkyti jūsų pagrindinius duomenis, mokėjimo duomenis ir su veikimu susijusius duomenis toliau nurodytais tikslais, kad įvykdytume teisėtus 1 punkte nurodytos atsakingos institucijos interesus, pvz., reikšti teisiniams reikalavimams ir gynybai teisminiuose ginčuose.

 

Reklama

Jūsų duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais, ypač siųsdami reklamą paštu. Duomenų tvarkymas vyksta pagal BDAR 6 str. 1 d. f) p. ir siekiant informuoti Jus apie naujus produktus ir paslaugas. Kiekvienas klientas turi savo teisę nesutikti su šiuo duomenų tvarkymu, kurį įgyvendinus bus nutrauktas duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei duomenys saugomi išskirtinai tiesioginės rinkodaros tikslais, jie bus ištrinti pateikus prieštaravimą.

 

Verslo klientams mes naudojame kontaktinio asmens el. pašto adresą pagal UWG (Nesąžiningos konkurencijos įstatymas) 7 str. 3 skirsnį, elektroninei reklamai apie savo panašias prekes ar paslaugas siųsti, jei Jūs neprieštaraujate. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų el. pašto adresas būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

Nuoroda į teisę prieštarauti dėl reklamos tiesioginės rinkodaros tikslais pagal BDAR 21 str.

 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

Jei nesutinkate su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų šiais tikslais.

 

Mokumo patikrinimas

 

Mūsų įmonė turi teisę gauti Jūsų sutartinių partnerių kreditingumo ataskaitą. Šiuo tikslu mūsų įmonė perduoda Jūsų pavardę ir adresą kredito agentūrai. Jei kredito reitingas yra neigiamas, mūsų įmonė gali atsisakyti sutartinių santykių su Jumis. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra interesų derinimas. Mūsų teisėtas interesas – įvertinti Jūsų kreditingumą ir sumažinti nemokumo riziką.

 

Mūsų tvarkomų asmens duomenų kategorijos

 • Pagrindiniai kliento duomenys (pvz., vardas ir pavardė)
 • Kontaktinė informacija (pvz., el. pašto adresas, adresas, telefono numeris)
 • Atsiskaitymo ir mokėjimo duomenys (pvz., banko duomenys, sąskaitos faktūros duomenys)
 • Sutarties duomenys (pvz., sutarties dalykas, pristatymo adresas, mokėjimo tipas ir būdas)
 • Korespondencija (pvz., susirašinėjimas su Jumis)
 • Reklamos ir pardavimo duomenys (pvz., Jus dominantys produktai)
 • IP adresas

 

Kas gauna Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis savo įmonėje perduodame tiems skyriams, kuriems šie duomenys reikalingi sutartiniams ir teisiniams įsipareigojimams vykdyti arba atitinkamoms užduotims atlikti (pvz., pardavimas ir rinkodara).

 

Remiantis interesų pasvėrimu, siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, paslaugų teikėjai ir mūsų pasitelkti pagalbininkai, kurie padeda mums vykdyti sutartį, gali gauti duomenis šiuo tikslu. Tai paslaugų teikėjai iš IT paslaugų, logistikos ir spausdinimo paslaugų kategorijų.

Įkeliant mūsų svetainę, jūsų IP adresas perduodamas paslaugų teikėjui „Google LLC“, Mountain View 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (JAV) naudojant „Google Fonts API“, jei davėte sutikimą. Apdorojimas pas mus nevyksta. Be to, duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims teisiniams reikalavimams pareikšti ir gintis teisminiuose ginčuose, taip pat nusikalstamų veikų prevencijos ir tyrimo tikslais atitinkamoms institucijoms.

 

Jūsų duomenų perdavimas trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai

Perdavimas trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai neplanuojamas.

Įkeliant mūsų svetainę, jūsų IP adresas perduodamas paslaugų teikėjui „Google LLC“, Mountain View 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (JAV) naudojant „Google Fonts API“, jei davėte sutikimą. Apdorojimas pas mus nevyksta.

 

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenys bus ištrinti, kai tik jie taps nebereikalingi nurodytais tikslais. Jei reikia, Jūsų asmens duomenis tvarkome visą verslo santykių laikotarpį.

Be to, mums taikomi įvairūs saugojimo ir įrodinėjimo įsipareigojimai, kurie, be kita ko, kyla iš teisinių pagrindų. Ten nurodyti saugojimo ar įrodymo terminai iki dešimties metų nustatomi pagal Vokietijos komercinį kodeksą, Mokesčių kodeksą ir Pinigų plovimo įstatymą.

Galiausiai saugojimo laikotarpis taip pat vertinamas pagal įstatymuose numatytus senaties terminus, kurie, pavyzdžiui, pagal Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 195 ir paskesnius straipsnius paprastai yra treji metai, tačiau tam tikrais atvejais gali būti ir ilgesni.

 

Profiliavimas

Čia netaikoma.

 

Jūsų privatumo teisės

Turite teisę susipažinti su duomenimis pagal BDAR 15 str., teisę reikalauti ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 str., teisę reikalauti ištrinti duomenis pagal BDAR 17 str., teisę apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 str. ir teisę į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 str.

Pagal BDAR 21 str. turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume asmens duomenis. Tačiau ši prieštaravimo teisė taikoma tik tuo atveju, jei Jūsų asmeninėje situacijoje yra labai ypatingų aplinkybių, dėl kurių mūsų įmonės teisės gali prieštarauti Jūsų teisei prieštarauti. Jei norite apginti vieną iš šių teisių, susisiekite su atsakinga įstaiga, nurodyta 1 punkte.

 

Jūsų įsipareigojimų pateikti mums savo duomenis apimtis

Vykdydami mūsų verslo santykius, turite pateikti tik tuos asmens duomenis, kurių reikia verslo santykiams užmegzti ir įgyvendinti bei susijusiems sutartiniams įsipareigojimams vykdyti arba kuriuos mes teisiškai įpareigoti rinkti. Neturėdami šių duomenų, paprastai turėsime atsisakyti sudaryti sutartį ar vykdyti užsakymą, arba nebegalėsime vykdyti esamos sutarties ir arba gali tekti ją nutraukti.

 

Jūsų teisė pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai

Jūs turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai (BDAR 77 str.). Už mus atsakinga priežiūros institucija yra (pasirinkite tinkamą):

 

Hamburgo duomenų apsaugos ir informacijos laisvės komisaras

Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburgas

Tel.: 040 428 54 4040

Faks.: 040 428 54 4000

El. paštas: mailbox@datenschutz.hamburg.de